Książka „Artyści Częstochowy XX wieku”
towarzyszyła wystawie pod tym samym
tytułem. Zaprojektowałem okładkę, stronę
przedtytułową, tytułową książki oraz plakat i
zaproszenie na wystawę.


Zakres prac:

  • projekt graficzny okładki,
  • projekt graficzny plakatu,
  • obróbka materiału fotograficznego,
  • skład książki.

Użyte technologie: Adobe PhotoShop, Corel Draw.

Data realizacji: sierpień 2000.