Oprawa graficzna Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Hot Jazz Spring Częstochowa” organizowanego od 2002 roku przez Tadeusza Ehrhardta-Orgielewskego z zespołu Five O’Clock Orchestra, Filharmonię Częstochowską i Miasto Częstochowa.

Zaprojektowałem symbol festiwalu: „Swingującego Kruka”, który towarzyszy festiwalowi przez kolejne lata, oraz plakaty, afisze, dyplomy, programy….


Zakres prac:

  • projekt graficzny.

Użyte technologie: Adobe PhotoShop, Corel Draw.

Data realizacji: maj 2002.